Úspěchy žáků v minulých letech

Hudební obor

Školní rok 2019/ 2020

Soutěže ZUŠ okresní kola

 • Klavír: 1. místo (5.kat.) – postup do krajského kola – Lukáš Ondruš (pedagog – Mgr. Eva Podařilová)
 • Kytara: 3. místo (0. b kat.) – N. Pitruchová (pedagog – Zdeněk Halašta); čestné uznání 1.stupně (5. kat.) – A. Tranová (pedagog – Šárka Ječmínková)
 • Housle: čestné uznání 1. stupně (5.kat.) – R. Kučera (pedagog – Irena Bezdičková DiS.art.)

 

Školní rok 2018/2019

10. ročník Celostátní houslové soutěže Újezdská notička (27.4.2019) Nikolas Bodi - soutez

 • 7.kategorie, Nikolas Bodi  získal 1.místo (žák je z houslové třídy p.uč.Ireny Bezdičkové, klavírní spolupráce p.uč.Vladan Šustek). 

Pěvecká soutěž Olomouc 2018 (Sólový zpěv)

 • 2. kategorie, Nela Petrášová – 2. místo (žákyně je ze třídy: p.uč. J. Ondrušové, klavírní spolupráce: p.uč. H. Chlebcová)
 • 3. kategorie, Petr Čechmánek – 2.místo (žák je ze třídy: p.uč. J. Ondrušové, klavírní spolupráce: p.uč. M Bohačíková)

 

Školní rok 2017/2018

Mezinárodní soutěž ProBohemia Ostrava 2018

 • 1. kategorie komorního zpěvu: Lukáš Ondruš1.místo a titul laureáta (Žák je ze třídy: p.uč. J. Ondrušové Klavírní spolupráce: p.uč. H. Chlebcová)
 • 2. kategorie komorního zpěvu: Adéla Ondrušová – 3.místo (Žák je ze třídy: p.uč. J. Ondrušové Klavírní spolupráce: p.uč. H. Chlebcová)
 • 1. kategorie hry na klavír: Lukáš Ondruš – 3.místo (Žák je ze třídy: p.uč. H. Chlebcové)

Celostátní houslová soutěž Újezdská notička 2018

 • 2. místo Nikolas Bodii housle
 • 3. místo Radek Kučera-housle (oba žáci ze třídy p.uč. I. Bezdičkové , Klavírní spolupráce p.uč. M. Bohačíková)

Krajské kolo soutěží ZUŠ 2018

 • sólový a komorní zpěv 1. kategorie komorního zpěvu : Lukáš Ondruš a Petr Čechmánek 2.místo (Žák je ze třídy: p.uč. J. Ondrušové Klavírní spolupráce: p.uč. H. Chlebcová)

Okresní kolo soutěží ZUŠ 2018 (hra na příčnou flétnu, sólový a komorní zpěv)

Sólový a komorní zpěv

 • 1. kategorie: Lukáš Ondruš1. místo Žák je ze třídy: p.uč. J. Ondrušové Klavírní spolupráce: p.uč. H. Chlebcová
 • 1. kategorie: Nela Petrášová – 2. místo Žák je ze třídy: p.uč. J. Ondrušové Klavírní spolupráce: p.uč. H. Chlebcová
 • 2. kategorie: Zuzana Kudová – 3. místo Žák je ze třídy: p.uč. J. Ondrušové Klavírní spolupráce: p.uč. H. Chlebcová

Hra na příčnou flétnu

 • 2. kategorie: Adéla Borkovcová1. místo žák je ze třídy: p.uč. K. Graffové Klavírní spolupráce: p.uč. E. Podařilová

 

Školní rok 2016/2017

Okresní kolo soutěží ZUŠ 2017 (hra na housle, hra na klavír a hra na kytaru) Diplom – soutez (Radek Kucera)

Hra na kytaru 24. února 2017

 • 8. kategorie: Vítězslav Halašta1. místo s postupem do kraje (Žák je ze třídy: p.uč. Z. Halašty)

Hra na housle

 • 8. března 2017 1. kategorie: Radek Kučera – 2. místo (Žák je ze třídy: p.uč. I. Bezdičkové, Dis. art Klavírní doprovod: p.uč. M. Bohačíková, DiS.)