Výtvarný obor

vytvarny.jpgVýtvarný obor se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání.

Přípravná výtvarná výchova

jedná se o obor pro děti od 5 do 7 let. Podporuje každé dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost. Rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti a doplňuje je o projev slovní, dramatický, hudební či pohybový. Pozorný pohled na svět doplňuje úzký kontakt s výtvarnými materiály a nástroji. Děti si s nimi hrají a zkoušejí jejich vlastnosti.

Základní studium I. stupně

jedná se o obor pro děti od 7 do 18 let. Usiluje o plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a experimentů k promyšlené tvorbě.

  • Plošná tvorba zahrnuje kreslířské, malířské a grafické práce. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik a materiálů, které rozvíjí tvořivost a fantazii.
  • Prostorová tvorba učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Do popředí vystupuje role světla a stínu a objemů.
  • Volná tvorba obvykle spočívá v řešení drobných sochařských skic.
  • Užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou. Objektová tvorba pomáhá žákům se jinak dívat na reálný svět.
  • Akční tvorba má multimediální charakter. Žáci se vyjadřují gestem či pohybem, prožívají hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd.

Výtvarná kultura prostupuje celou výukou, ale jde jen o hledání inspirací, asociací a souvislostí.

Rozšířené vyučování

Nadaným žákům nabízí program rozšířeného studia, který rozvíjí jejich různé dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.