Úplata za vzdělání

číslo účtu: 31435621 / 0100

Školné pro rok 2022/2023

 

Hudební obor 2100 Kč/ pololetí včetně hudební nauky
Přípravné studium hudebního oboru 1350 Kč/ pololetí
Dva žáci v hodině 1500 Kč/ pololetí

Výtvarný obor 3200 Kč/ celý rok
Přípravný stupeň výtvarného oboru  2700 Kč/ celý rok

Literárně dramatický obor 2200 Kč/ celý rok
Přípravný stupeň LDO  2200 Kč/ celý rok

Taneční obor 3200 Kč/ celý rok
Přípravný stupeň tanečního oboru  2700 Kč/ celý rok

Detašované pracoviště ZŠ Masarova 11, 628 00 Brno

Hudební obor  2300 Kč/ pololetí včetně hudební nauky
Dva žáci v hodině 1600 Kč/ pololetí