Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání pro rok 2023/2024

 

Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 Brno

Hudební obor 2 200 Kč/pololetí včetně hudební nauky
Přípravné studium hudebního oboru 1 500 Kč/pololetí
Dva žáci v hodině 1 600 Kč/pololetí
 

Výtvarný obor 3 400 Kč/celý rok
Přípravný stupeň výtvarného oboru  3 000 Kč/celý rok

Literárně dramatický obor 3 000 Kč/celý rok
Přípravný stupeň LDO  2 500 Kč/celý rok

Taneční obor 3 400 Kč/celý rok
Přípravný stupeň tanečního oboru  3 000 Kč/celý rok

 

Detašované pracoviště ZŠ Masarova 11, 628 00 Brno

Hudební obor  2 200 Kč/pololetí včetně hudební nauky
Dva žáci v hodině 1 600 Kč/pololetí

 

číslo účtu: 31435621/0100

 

Kompletní předpis úplaty za vzdělání pro školní rok 2023/2024