Úplata za vzdělání

Školné pro rok 2022/2023

 

Hudební obor 2100 Kč/ pololetí včetně hudební nauky

Přípravné studium hudebního oboru 1350 Kč/ pololetí

Dva žáci v hodině 1500 Kč/ pololetí

 

Výtvarný obor 3200 Kč/ celý rok

Přípravný stupeň výtvarného oboru  2700 Kč/ celý rok

 

Literárně dramatický obor 2200 Kč/ celý rok

Přípravný stupeň LDO  2200 Kč/ celý rok

 

Taneční obor 3200 Kč/ celý rok

Přípravný stupeň tanečního oboru  2700 Kč/ celý rok

 

Detašované pracoviště ZŠ Masarova 11, 628 00 Brno

 

Hudební obor  2300 Kč/ pololetí včetně hudební nauky

Dva žáci v hodině 1600 Kč/ pololetí