Přijímací zkoušky 2023

Důležité informace pro zájemce o studium na ZUŠ Brno, Charbulova 84:

 

Přijímací zkoušky do všech oborů se konají 11. a 12. 5. 2023, a to oba dny od 14:00 do 17:00.
Pro děti jsou otevřeny všechny čtyři obory, čili hudební, taneční, literárně-dramatický a výtvarný. 

Prosíme všechny zájemce o předvyplnění přihlášky ZDE

Náhradní termín byl stanoven na 19. 5. 2023 od 14:00 do 17:00.