Literárně-dramatický obor

Divadlo vychází ze života a do života se vrací.“

 J.K. Tyl

Začínáme už v pěti letech jako ti nejmenší divadelníci, … učíme se vyprávět, učíme se mluvit, učíme se hýbat tělem, rukou i nohou, okem i nosem, malíčkem i palcem, učíme se spolupracovat a vnímat… Učíme se hrát divadlo! A to pomocí mnoha her i náročnějších cvičení, které nás krůček po krůčku rozvíjejí v tvůrčí osobnost.

Od čtvrtého ročníku je součástí výuky také individuální práce se zvoleným učivem (poezie, próza, dialog, atd.), která je zaměřena především na celkovou kulturu projevu, na vědomé a tvořivé uplatňování základních výrazových prostředků. Nedílnou součástí studia jsou veřejná vystoupení, která dětem umožňují ověřit si naučené dovednosti a užít si společné chvíle na jevišti.

Literárně-dramatický obor poskytuje základ pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění v oblasti umění, ale také v oblastech lidské činnosti, kde je potřeba mít plně rozvinuté komunikační vlastnosti a velkou míru empatie.

Dramaťák  je hlava kouřící z přemýšlení, tělo vyždímané z pohybu, ale především pusa od ucha až k uchu!

lit-dram.jpgDÉLKA STUDIA

Přípravná dramatická výchova

pro děti od pěti let dvouletá

pro děti od šesti let jednoletá

Základní studium I. a II. stupně                                                                               

  1. stupeň  studia 1. – 7. ročník
  2. stupeň studia1.– 4. ročník                                                                                                                                                                 

Studium pro dospělé 

Jana Stefanka