Kontakty

Základní umělecká škola Brno, Charbulova,
příspěvková organizace

Adresa:
Charbulova 84, 618 00 Brno-Černovice
IČO: 44993463
číslo účtu: 31435621 / 0100

Telefon: +420 548 530 302
Email: zus.charbulova84@gmail.com

 

Ředitel školy:
MgA. Vladan Šustek

+420 607 229 220
vladan.sustek@zuscharbulova.cz

 

Zástupce ředitele:
Mgr. Eva Podařilová

+420 702 076 080
eva.podarilova@zuscharbulova.cz

 

Ekonomka:
Jitka Kučerová

+420 725 555 231
zus.charbulova84@gmail.com

Úřední dny a hodiny:

  • Úterý 12:00-16:00
  • Čtvrtek 12:00-16:00

HUDEBNÍ OBOR
 

MgA. Vladan Šustek
ředitel školy, klavír, varhany

vladan.sustek@zuscharbulova.cz

 

Mgr. Eva Podařilová
zástupkyně ředitele školy, klavír, korepetice

eva.podarilova@zuscharbulova.cz

 

Pavel Beck, DiS.
klavír, korepetice, interpretační seminář, správa webu a sociálních sítí školy

pavel.beck@zuscharbulova.cz

 

MgA. Michaela Kučerová
klavír, korepetice

michaela.kucerova@zuscharbulova.cz

 

Mgr. Bedřiška Bělušová
klavír

bedriska.belusova@zuscharbulova.cz

 

Mgr. Šárka Šťastná
hudební nauka, housle

+420 604 576 614
sarka.stastna@zuscharbulova.cz

 

Irena Bezdičková, DiS. art
housle, viola

irena.bezdickova@zuscharbulova.cz

 

Mgr. Kateřina Graffová
zobcová a příčná flétna, PHV

katerina.graffova@zuscharbulova.cz

 

Bc. Anna Urbaničová
saxofon, klarinet, zobcová flétna

anna.urbanicova@zuscharbulova.cz

 

MgA. Jan Ondruš
hoboj, elektronické klávesové nástroje

jan.ondrus@zuscharbulova.cz

 

Zdeněk Halašta, dipl. spec.
kytara, elektrická kytara, banjo

zdenek.halasta@zuscharbulova.cz

 

Šárka Ječmínková, dipl. spec.
kytara

sarka.jecminkova@zuscharbulova.cz

 

MgA. Jaroslava Ondrušová
zpěv

jaroslava.ondrusova@zuscharbulova.cz

TANEČNÍ OBOR
     

Ing. Lenka Švandová
taneční obor

lenka.svandova@zuscharbulova.cz

 

Ing. MgA. Edgar Mojdl
korepetice tanečního oboru

edgar.mojdl@zuscharbulova.cz

 

VÝTVARNÝ OBOR
 

Mgr. Monika Grycová
výtvarný obor

monika.grycova@zuscharbulova.cz

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
 

Jana Stefanka, dipl. um. 
literárně-dramatický obor

jana.stefanka@zuscharbulova.cz