Kontakt

Základní umělecká škola Brno, Charbulova,
příspěvková organizace

Adresa:
Charbulova 84, 618 00 Brno-Černovice
IČO: 44993463
číslo účtu: 31435621 / 0100

Telefon: +420 548 530 302
Email: zus.charbulova84@gmail.com

Ředitel školy:
MgA. Vladan Šustek

+420 607 229 220
vladan.sustek@zuscharbulova.cz

Zástupce ředitele:
Mgr. Eva Podařilová

+420 702 076 080
eva.podarilova@zuscharbulova.cz

Ekonomka:
Jitka Kučerová

+420 725 555 231
zus.charbulova84@gmail.com


HUDEBNÍ OBOR
 

Irena Bezdíčková, Dis. art
housle

irena.bezdickova@zuscharbulova.cz

 

MgA. Michaela Kučerová
klavír

michaela.kucerova@zuscharbulova.cz

 

Mgr. Kateřina Graffová
zobcová a příčná flétna

katerina.graffova@zuscharbulova.cz

 

Zdeněk Halašta, dipl. spec.
kytara

zdenek.halasta@zuscharbulova.cz

 

Mgr. Veronika Bílková
klavír

veronika.bilkova@zuscharbulova.cz

 

Šárka Ječmínková, dipl. spec.
kytara

sarka.jecminkova@zuscharbulova.cz

 

MgA. Jan Ondruš
keyboard, hoboj

jan.ondrus@zuscharbulova.cz

 

MgA. Jaroslava Ondrušová
zpěv

jaroslava.ondrusova@zuscharbulova.cz

 

Mgr. Eva Podařilová
klavír

eva.podarilova@zuscharbulova.cz

 

MgA. Vladan Šustek
klavír, varhany

vladan.sustek@zuscharbulova.cz

 

Pavel Beck
klavír, interpretační seminář, správa webu a sociálních sítí školy

pavel.beck@zuscharbulova.cz

 

Mgr. Šárka Šťastná
hudební nauka, housle

+420 604 576 614
sarka.stastna@zuscharbulova.cz

TANEČNÍ OBOR
     

Ing. Lenka Švandová
taneční obor

lenka.svandova@zuscharbulova.cz

 

Ing. MgA. Edgar Mojdl
korepetice tanečního oboru

edgar.mojdl@zuscharbulova.cz

 

VÝTVARNÝ OBOR
 

Mgr. Monika Grycová
výtvarný obor

monika.grycova@zuscharbulova.cz

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
 

Jana Stefanka, dipl. um. 
literárně-dramatický obor

jana.stefanka@zuscharbulova.cz