O škole

Základní umělecká škola Charbulova je čtyř oborovou školou uměleckého zaměření s tradicí již více než šedesát let. Před šedesáti lety vznikla v této budově hudební škola, která měla původně jen dva obory: hudební a taneční. Pod vedením ředitele Jaroslava Smýkala (klavíristy a varhaníka) zde působilo několik málo pedagogů a vyučovalo se ve hře na klavír, housle a akordeon. Škola nesla název Hudební škola - Černovice.

Začátkem 60. let se hudební škola přejmenovala na Lidovou školu umění, kterou od roku 1959 řídil klavírista Oldřich Kučera a po jeho odchodu do penze pan Blahomír Zachoval. V roce 1987 byla jmenována funkce ředitelky paní Ludmila Kloučková. V roce 1990 byla škola přejmenována na Základní uměleckou školu, Brno, Charbulova 84. Po odchodu paní Kloučkové byl jmenován ředitelem violoncellista Antonín Gál, který školu vedl 19 let. Za celou dobu své existence dokázala ZUŠ Charbulova vychovat řadu vynikajících profesionálních i amatérských hudebníků.

Výuka zde probíhá ve všech čtyřech uměleckých oborech (hudebnítanečníliterárně-dramatický a výtvarný).

Nynějším ředitelem ZUŠ Charbulova je MgA. Vladan Šustek

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj, ale budova patří Magistrátu města Brna, který ji spravuje.
 

DbBHbB.jpeg