Úspěchy našich žáků hudebního oboru

Školní rok 2023/2024

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (ústřední kolo) na ZUŠ Taussigova Praha 25.-28. 4. 2024

Hra na klavír

 • Lukáš Ondruš (8. kat.) - 2. cena (pedagogické vedení Mgr. Eva Podařilová)
Nebyly nalezeny žádné obrázky

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (krajské kolo) na ZUŠ Mikulov 20.-21. 3. 2024

Hra na klavír

 • Viktorie Švástová (2. kat.) - 2. cena (pedagogické vedení p. uč. Pavel Beck)
 • Lukáš Ondruš (8. kat.) - 1. cena s postupem do ústředního kola, cena za interpretaci skladby C. Debussyho Odrazy ve vodě (pedagogické vedení Mgr. Eva Podařilová)
Nebyly nalezeny žádné obrázky

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (okresní kolo) na ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno 27.-28. 2. 2024

Hra na klavír

 • Viktorie Švástová (2. kat.) - 1. cena s postupem do krajského kola (pedagogické vedení p. uč. Pavel Beck)
 • Lukáš Ondruš (8. kat.) - 1. cena s postupem do krajského kola, cena za interpretaci skladby C. Debussyho Odrazy ve vodě (pedagogické vedení Mgr. Eva Podařilová)
Nebyly nalezeny žádné obrázky

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (okresní kolo) na SZUŠ Universum 19. 2. 2024

Hra na kytaru

 • Nela Nováčková (kat. 0.c)) - 3. cena (pedagogické vedení Šárka Ječmínková, dipl. spec.)
Nebyly nalezeny žádné obrázky

Školní rok 2022/2023

 

Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce 25. 4. 2023

Hra na housle

 • Petr Kopuletý (kat. 15-16 let) - čestné uznání (pedagogické vedení Irena Bezdíčková, DiS. art, klavírní doprovod MgA. Michaela Kučerová)
Nebyly nalezeny žádné obrázky

Školní rok 2021/2022

 

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (okresní kolo) na ZUŠ Brno, Smetanova 21. 2. 2022

Hra na příčnou flétnu

 • Michael Petřík (5. kat.) - 1. místo (pedagogické vedení Mgr. Kateřina Graffová, klavírní doprovod p. uč. P. Beck)
 • Lukáš Ondruš (8. kat.) - 1. místo, postup do krajského kola (pedagogické vedení Mgr. Kateřina Graffová, klavírní doprovod Mgr. Eva Podařilová)
 • Adéla Borkovcová (9. kat.) - 2. místo (pedagogické vedení Mgr. Kateřina Graffová, klavírní doprovod Mgr. Eva Podařilová) 
 • Magdalena Wawraczová (10. kat.) - 3. místo (pedagogické vedení Mgr. Kateřina Graffová, klavírní doprovod p. uč. P. Beck)

 

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (krajské kolo) na ZUŠ Brno, Smetanova 24. 3. 2022

Hra na příčnou flétnu

 • Lukáš Ondruš (8. kat.) - 1. místo (pedagogické vedení Mgr. Kateřina Graffová, klavírní doprovod Mgr. Eva Podařilová
Nebyly nalezeny žádné obrázky

Školní rok 2019/ 2020

 

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (okresní kolo) 2020

Hra na klavír

 • Lukáš Ondruš (5. kat.) - 1. místo, postup do krajského kola (pedagogické vedení Mgr. Eva Podařilová)

Hra na kytaru

 • Nella Pitruchová (0. b kat.) – 3. místo (pedagogické vedení Zdeněk Halašta, dipl. spec.)
 • Anna Tranová (5. kat.) – čestné uznání 1. stupně (pedagogické vedení Šárka Ječmínková, dipl. spec.)

Hra na housle

 • Radek Kučera (5.kat.) – čestné uznání 1. stupně (pedagogické vedení Irena Bezdíčková, DiS. art)

 

Školní rok 2018/2019

 

Celostátní houslová soutěž Újezdská notička 27. 4. 2019Nikolas Bodi - soutez

 • Nikolas Bodi (7. kat.) - 1.místo (pedagogické vedení Irena Bezdíčková, DiS. art, klavírní doprovod MgA. Vladan Šustek)

 

Pěvecká soutěž Olomouc 2018

Sólový zpěv

 • Nela Petrášová (2. kat.) – 2. místo (pedagogické vedení MgA. Jaroslava Ondrušová, klavírní doprovod Bc. Helena Chlebcová)
 • Petr Čechmánek (3. kat.) – 2.místo (pedagogické vedení MgA. Jaroslava Ondrušová, klavírní doprovod Bc. Michaela Bohačíková)

 

Školní rok 2017/2018

 

Mezinárodní soutěž ProBohemia Ostrava 2018

Komorní zpěv

 • Lukáš Ondruš (1. kat.) – 1.místo a titul laureáta (pedagogické vedení MgA. Jaroslava Ondrušová, klavírní doprovod Bc. Helena Chlebcová)
 • Adéla Ondrušová (2. kat.) – 3.místo (pedagogické vedení MgA. Jaroslava Ondrušová, klavírní doprovod Bc. Helena Chlebcová)

Hra na klavír

 • Lukáš Ondruš (1. kat.) – 3.místo (pedagogické vedení Bc. Helena Chlebcová)

 

Celostátní houslová soutěž Újezdská notička 2018

 • Nikolas Bodii - 2. místo (pedagogické vedení Irena Bezdíčková, DiS. art, klavírní doprovod Bc. Michaela Bohačíková)
 • Radek Kučera - 3. místo (pedagogické vedení Irena Bezdíčková, DiS. art, klavírní doprovod Bc. Michaela Bohačíková)

 

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (krajské kolo) 2018

Sólový a komorní zpěv

 • Lukáš Ondruš a Petr Čechmánek (1. kat.) - 2.místo (pedagogické vedení MgA. Jaroslava Ondrušová, klavírní doprovod Bc. Helena Chlebcová)

 

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (okresní kolo) 2018

Sólový a komorní zpěv

 • Lukáš Ondruš (1. kat.) – 1. místo (pedagogické vedení MgA. Jaroslava Ondrušová, klavírní doprovod Bc. Helena Chlebcová)
 • Nela Petrášová (1. kat.) – 2. místo (pedagogické vedení MgA. Jaroslava Ondrušová, klavírní doprovod Bc. Helena Chlebcová)
 • Zuzana Kudová (2. kat.) – 3. místo (pedagogické vedení MgA. Jaroslava Ondrušová, klavírní doprovod Bc. Helena Chlebcová)

Hra na příčnou flétnu

 • Adéla Borkovcová (2. kat.) – 1. místo (pedagogické vedení Mgr. Kateřina Graffová, klavírní doprovod Mgr. Eva Podařilová)

 

Školní rok 2016/2017

 

Soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT (okresní kolo) 2017Diplom – soutez (Radek Kucera)

Hra na kytaru 24. února 2017

 • Vítězslav Halašta (8. kat.) – 1. místo s postupem do krajského kola (pedagogické vedení Zdeněk Halašta, dipl. spec.)

Hra na housle 8. března 2017

 • Radek Kučera (1. kat.) – 2. místo (pedagogické vedení Irena Bezdíčková, DiS. art, klavírní doprovod Michaela Bohačíková, DiS.)